Nekategorizované Novinky a aktuality Pôrod Pôrodná asistencia Tehotenstvo

Nezamieňajme si dojmy s pojmami – Pôrodná asistentka vs. dula

Čoraz častejšie sa vo svojej praxi pôrodnej asistentky stretávam s chybným pochopením významu dvoch odlišných rolí, a to, pôrodná asistentka a dula. Takýto omyl sa dá tolerovať zo strany laickej verejnosti, ale stretávam sa s tým, že význam týchto dvoch od seba líšiacích sa rolí si zamieňajú aj moji kolegovia, zdravotnícky pracovníci. Táto situácia ma nakopla k tomu, aby som naozaj len stručne, opísala význam pôrodnej asistentky a význam duly v našej spoločnosti.

Pôrodná asistentka 

Je vysokoškolsky vzdelaná osoba, ktorej rozsah vzdelania, praxe a kompetencie sú ustanovené Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky. Pôrodná asistencia je odbor ktorý sa zaoberá zdravotnou starostlivosťou o ženu z gynekologickej alebo pôrodníckej stránky. Gynekologická stránka zahŕňa starostlivosť o reprodukčné zdravie ženy, gynekologické choroby a detskú gynekológiu. Úlohou pôrodníckej časti je komplexný prístup k matke a dieťaťu v čase tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. V súčastnosti poskytujú opisovanú starostlivosť odborníci s predpísaným vzdelaním – ženská sestra, diplomovaná pôrodná asistentka (absolventka vyššieho odborného vzdelania) a pôrodná asistentka (absolventka bakalárskeho, magisterského alebo doktorandského štúdia). Po skončení štúdia je každá pôrodná asistentka, ktorá vykonáva povolanie pôrodnej asistentky povinná sa registrovať v Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek. Zatiaľ čo registrácia je povinná, jej členstvo v komore je dobrovoľné. V priebehu každých 5 rokov pôrodná asistentka absolvuje Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek zhodnotenie jej samostatného sústavného vzdelávania. Podľa záujmu môže pôrodná asistentka za určitých okolností požiadať Slovenskú komoru sestier a pôrodných asistentiek o vydanie licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe v zdravotníckom povolaní pôrodná asistentka.

Som presvedčená o tom, že pôrodná asistentka svojím vzdelaním a nadobudnutou praxou vie žene poskytnúť plnohodnotnú starostlivosť – odbornú a psychickú, či už z gynekologickej alebo pôrodníckej stránky.

Dula

Je charakterizovaná tým, že nie je zdravotnícky pracovník, do práce odborníkov nezasahuje a nehodnotí ju, nediagnostikuje, nezasahuje do pôrodu. Dula poskytuje budúcej mamičke emocionálnu a psychickú pomoc. Dula by mala byť počas sprevádzania rodičky na pôrodnej sále oblečená podľa štandardu OZ Slovenské duly: tričko – ružovej alebo bielej farby, niekedy s vyšitým logom občianskeho združenia v hornej časti trička , nohavice – bielej farby , prezuvky – spĺňajú kritéria zdravotníckej obuvi , identifikačná kartička – obsahuje meno, fotku, podpis duly a riaditeľky občianskeho združenia, pečiatku občianskeho združenia Slovenské duly. Dula sa pri vstupe na pôrodnicu musí preukázať identifikačnou kartičkou. Na webovej duly je možnosť overenia identity certifikovanej duly alebo duly vo výcviku.

Nám, zdravotníckym pracovníkom, pôrodným asistentkám a pôrodníkom, či už v nemocničnom alebo ambulantnom prostredí, je zrejmé že slovenské pôrodnice majú veľa nedostatkov, napriek tomu som však presvedčená že každý jeden z nás, či už vykonáva svoje povolanie na pôrodnej sále, oddelení šestonedelia,  oddelení rizikovej gravidity, gynekologickom oddelení či gynekologickej ambulancii má svoju prácu rád a robí ju najlepšie ako vie. V médiach sa čoraz častejšie hodnotí prístup zdravotníckych pracovníkov k svojej práci, prípadne sa poukazuje na naše chyby počas výkonu povolania. V médiach sa však nepíše a nehodnotí práca iných osôb ⇔ „povolaní“ ⇔ prepáčte, ale neviem pomenovať tieto povolania, kedže nie sú kategorizované našou spoločnosťou. Preto sa pýtam sama seba, ostatných zdravotníkov, či neprišiel ten správny čas, aby sme aj my začali písať a hodnotiť prácu ľudí, ktorí svojím neodborným prístupom zasahujú do kompetencií odborníkov a ovplyvňujú minimálne tri ľudské životy ženu, dieťa a jej partnera.

ZDIELAŤ
PODOBNÉ ČLÁNKY
Rešpekt voči mamám a ženám začína medzi ženami
Predvolený cover blogu GraviFit
10 mýtov o tehotenstve
malý ďuro
Vývin plodu po mesiacoch

PRIDAJTE KOMENTÁR

*