Novinky a aktuality Pôrod

Pôrodné polohy, ich plusy a mínusy

Väčšina žien prichádza do nemocnice v prvej fáze pôrodu, ktorou pôrod začína. Prinášame vám pre informáciu rôzne pôrodné polohy počas 2. fázy pôrodu, nazvanej aktívna fáza, keď mamička zapája brušný lis a správne cieleným tlakom pomáha bábätku dostať sa na svet.

Video: GraviFit Doma – Iné pôrodné polohy

1. Poloha na chrbte

Táto pôrodná poloha je veľmi výhodná pre monitorovanie stavu novorodenca a kontrolovanie priebehu pôrodu. V našich zdravotníckych zariadeniach patrí medzi najpoužívanejšie. Je potrebná v prípade, ak je nutné vykonať medicínsky zásah, ktorý v iných polohách neumožňuje prístup zdravotníckemu personálu. V tejto polohe má lekár a pôrodná asistentka z praktického hľadiska najlepší prístup k rodiacej žene a bábätku. Nevýhodou je, že na rodiaci sa plod nepôsobí gravitácia a teda je od ženy nutné vykázať pri tlačení väčšie úsilie.

Pôrodná poloha, na chrbte

2. Podrep

Výhodou je jednoznačne rozšírený panvový vchod a pôsobenie gravitácie, čo môže pozitívne ovplyvniť rýchlosť pôrodu. Je to však namáhavá poloha pre matku, pokiaľ sa opiera o partnera tak i pre neho. V našich zdravotníckych zariadeniach patrí k menej využívaným polohám.

Pôrodná poloha, podrep

3. Poloha na štyroch

Jednoznačné pozitívum je, že panvový vchod je viac otvorený ako v polohe na chrbte, na bránku je vyvinutý menši tlak, čím je znížené riziko opuchu. Je vhodná pri zadnom postavení dieťatka, ľahšie sa rotuje do pôrodných ciest. Ako nevýhodu by som uviedla náročnosť vydržať v tejto polohe počas kontrakcií. Žena môže cítiť zvýšenú únavu v pažiach. Je preto možné oprieť sa o vankúš. Patrí k používaným polohám v zdravotníckych zariadeniach.

Pôrodná poloha, na štyroch

4. Poloha na boku

Nie je vhodná pri pomaly postupujúcich pôrodoch, alebo ak je potrebné využiť účinky gravitácie. Pomáha regulovať tempo pôrodu pokiaľ ide príliš rýchlo. Je gravitačne neutrálna, pomáha rodičke ušetriť energiu.

Pôrodná poloha, na boku

5. Poloha pri pôrode v polosede

V tejto pôrodnej polohe dochádza k lepšiemu okysličeniu bábätka. Panvový vchod je viac otvorený. Dá sa využiť aj v prvej, aj v druhe fáze pôrodu. Umožňuje využitie gravitácie. Nie je vhodná pri vykazovaní bradykardii bábätka (znížená frekvencia srdcových úderov) alebo pri vysokom krvnom tlaku matky. Nevhodná pri zadnom postavení.

Pôrodná poloha, podrep

6. Poloha v predklone s oporou

Tieto pôrodné polohy pozitívne vplývajú na panvový vchod, znižujú bolestivosť chrbta a vedú k lepšej rotácii bábätka, obzvlášť v zadnom postavení. Využívajú výhody gravitácie. Poskytujú možnosť masáže chrbta. Nie sú vhodné počas druhej doby pôrodnej z dôvodu nedostatočného prístupu personálu k rodičke a dieťatku.

Pôrodná poloha, v predklone s oporou

7. Pôrodná stolička

Mnohé pôrodnice na Slovensku sú vybavené touto pomôckou. Vďaka zvislej polohe sa gravitačná sila podieľa na pôrode. V tejto polohe je výrazne väčší vnútorný panvový otvor pre dieťa, takže má viac priestoru. Je nižšie riziko natrhnutia hrádze, rodičke sa dýcha lepšie ako v ľahu na chrbte, dieťatko ľahšie rotuje do pôrodných ciest. Využíva sa najmä v druhej fáze pôrodu, ak by sa na nej sedelo príliš dlho (napríklad počas prvej doby pôrodnej) mohlo by dôjsť k opuchu bránky.

8. Pôrod do vody

Teplá voda vplýva relaxačne, urýchľuje pôrod a taktiež uľavuje pôrodné bolesti. Svalstvo a väzivá sú uvoľnené, pôrodné cesty sa stávajú mäkké a poddajné. Dieťatko po narodení prichádza do príjemného, teplého, vodného prostredia, ktoré mu je dôverne známe z pobytu v maternici. Medzi nevýhody patrí nedostatočný prístup lekára k rodičke a dieťatku a riziko vzniku infekcie, keďže voda môže byť znečistená močom alebo stolicou.

Žiaľ, nie vždy je možné využiť pôrodné polohy, ktorú si rodička vyberie. Sú situácie, keď je s ohľadom na dieťa a matku potrebné zaujať polohu, ktorú vám odporučí lekár alebo pôrodná asistentka. Veríme však, že spolu s personálom pôrodnice nájdete spoločnú cestu, aby bol pre vás pôrod príjemnou spomienkou.

ZDIELAŤ
PODOBNÉ ČLÁNKY
Dôležitosť kyseliny listovej počas tehotenstva
Otvárame nové štúdia v Trenčíne
Otvárame nové štúdio v Trenčíne
Rešpekt voči mamám a ženám začína medzi ženami

PRIDAJTE KOMENTÁR

*