Tehotenstvo

Vybavovačky po pôrode

Barbora na predpôrodnom kurze

Mnohé sa ma pýtate, na čo všetko je nutné myslieť po pôrode. Snažila som sa vám to napísať jasne, stručne a výstižne.

 1. rodný list a jeho kópie

Na cca druhý deň od pôrodu dostanete na oddelení šestonedelia Hlásenie o narodení dieťaťa. S ním si na matrike, pod ktorú spadá nemocnica, vyzdvihnete rodný list dieťaťa. Odporúčam si spraviť niekoľko kópií, budete ich potrebovať pri žiadosti o prídavok na dieťa, o príspevok pri narodení dieťaťa, v sociálne poisťovni,…

2. pediater

Pediatra pre svoje dieťatko nájdite ešte počas tehotenstva. V nemocnici sa vás naňho budú pýtať. Vyberte si podľa dostupnosti, zmlúv s poisťovňami, odporúčaní. Prepúšťaciu správu dieťaťa odovzdávate pediatrovi pri prvej prehliadke, ktorá je väčšinou prvý – druhý deň po príchode z nemocnice.

3. zdravotná poisťovňa

Rodič je povinný do 60 dní od narodenia dieťaťa prihlásiť ho do zdravotnej poisťovne, ktorú vybral. Máte možnosť si vybrať z troch zdravotných poisťovní. Než tak spravíte, dieťa je ošetrované na zdravotné poistenie matky.

4. trvalý pobyt

Rodič je povinný ohlásiť začiatok trvalého pobytu novonarodeného dieťaťa a to do 3 pracovných dní po tom, čo dostane rodný list. Potrebujete originál rodného listu dieťaťa a občiansky preukaz matky – môže vybaviť otecko. Evidenciu vykonáva Ohlasovňa pobytu obecných a mestských úradov.Miestom trvalého pobytu dieťaťa v čase jeho narodenia je miesto trvalého pobytu jeho matky.

5. príspevok pri narodení dieťaťa a prídavok na dieťa

Na matrike príslušného mestského, alebo obecného úradu, v mieste narodenia dieťaťa vám vydajú rodný list dieťaťa spolu so žiadosťou o jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa. Túto žiadosť predložíte úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste Vášho trvalého pobytu. Žiadateľom o príspevok je matka(v niektorých prípadoch otec), ktorá predkladá rodný list dieťaťa – fotokópia + originál na overenie (alebo oznámenie o narodení – originál), občiansky preukaz.

Nárok naň má matka dieťaťa alebo otec dieťaťa, ak má trvalý pobyt a bydlisko (súčasne sa vyžaduje splnenie tejto podmienky) na území Slovenskej republiky a dieťa sa narodilo. Suma  príspevku pri narodení dieťaťa je v súčastnosti 829,86 Eur, ak ide o dieťa narodené z prvého až tretieho pôrodu, ktoré sa dožilo najmenej 28 dní. 151,37 Eur, ak ide o dieťa narodeného zo štvrtého a ďalšieho pôrodu alebo ak ide o dieťa z prvého až tretieho pôrodu, ktoré sa nedožilo 28 dní.

Prídavky na dieťa vybavíte na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelení štátnych sociálnych dávok, príslušnom podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa (matka/otec).  Potrebujte priložiť rodný list dieťaťa spolu s fotokópiu na porovnanie, občiansky preukaz žiadateľa, potvrdenie základnej, strednej alebo vysokej školy ak ju dieťa navštevuje. V prípade, že sa žiadateľ zdržiava s dieťaťom v štáte, ktorý nie je členom EÚ k žiadosti priloží aj potvrdenie, že žiadateľ je povinne verejne zdravotne poistený v Slovenskej republike. Výška prídavku na dieťa v súčasnosti je 23,52 Eur.

6 Príspevok pri narodení dieťaťa od obce alebo mestskej časti

Obce/mestské časti to nemajú povinnosťou, ale ak majú finančné prostriedky robia tak. Informácie nájdete na úradnej nástenke väčšinou na matrike.

7. dôchodkové poistenie

Fyzickej osobe, ktorá sa riadne stará o dieťa do šiestich rokov jeho veku, vzniká povinné dôchodkové poistenie odo dňa narodenia dieťaťa, ak podala prihlášku na dôchodkové poistenie do 45 dní odo dňa narodenia dieťaťa. Ak ste zamestnanec, alebo povinne dôchodkovo poistená SZČO, ktorej sa poskytuje materské, nepodávate prihlášku na dôchodkové poistenie za obdobie, v ktorom sa vám poskytuje materské. Ak v takom prípade (zamestnanec, povinne dôchodkovo poistená SZČO) chcete byť po skončení obdobia, v ktorom sa vám poskytovalo materské, dôchodkovo poistená ako fyzická osoba, ktorá sa riadne stará o dieťa do šiestich rokov jeho veku, podáte prihlášku na dôchodkové poistenie s dátumom vzniku tohto poistenia najskôr odo dňa nasledujúceho po dni skončenia poskytovania materského na tlačive Registračný list FO. Štát za vás bude platiť poistné na dôchodkové poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity do 6 rokov dieťaťa len ak nebudete dôchodkovo poistená ako zamestnanec alebo SZČO.

Ak ste zamestnanec, alebo povinne dôchodkovo poistená SZČO, ktorej sa poskytuje materské, podávate prihlášku na dôchodkové poistenie pri prechode z materskej na rodičovskú dovolenku. Inak musíte podať prihlášku na dôchodkové poistenie do 45 dní odo dňa narodenia dieťaťa, a budete poistená od dňa narodenia dieťaťa. Ak to do tejto lehoty nestihnete, budete poistená až odo dňa prihlásenia, najskôr odo dňa podania prihlášky. Štát za vás bude platiť DP, len ak nebudete zamestnaná alebo nebudete živnostníčka.

8. gynekologická kontrola po skončení šestonedelia

6 až 8 týždňov po pôrode by ste nemali zabudnúť na kontrolu u svojho obvodného gynekológa. Kompletne vás vyšetrí, skontroluje, či je u vás opäť všetko v poriadku. Dohodnete sa napr. na užívaní antikoncepcie, ďalšej kontrole,…    Odovzdávate mu prepúšťaciu správu o rodičke, on vám potvrdí príspevok pri narodení dieťaťa.

Dámy, verím, že sme vám trochu pomohli

Vaša Barbora 😉

ZDIELAŤ
PODOBNÉ ČLÁNKY
Príprava na pôrod video
Nový video seriál – Príprava na pôrod
Zásady pri stravovaní v tehotenstve
eponi balonik
Aniball verzus Epi-no
3 komentáre
 • Alex
  16. augusta 2015 na 11:52

  Dobrý deň, ste si istá, že pokiaľ je žena szčo, tak za ňu nebude platiť dôchodkové poistenie štát? Nie je to náhodou tak, že ak je žena szčo, ale nevznikla jej povinnosť platiť si odvody do SP, čiže ak zarobí za rok 2015 cca do 4900 euro, tak sa môže prihlásiť na dôchodkové poistenie počas rodičovskej dovolenky a hradiť jej to bude štát? Ďakujem

 • mata
  7. januára 2015 na 23:48

  Ešte treba poslať rodný list /kópiu/ do Sociálnej poisťovne,aby vám nezastavili vyplácanie materskej 🙂

  • Barbora Vörösová
   8. januára 2015 na 22:06

   Martina, dakujeme za komentar.
   Tak ako piseme v prvom bode, kopii je treba spravit viac, a ano aj do socialnej poistovne, aby ste mohli nadalej dostavat materske.

PRIDAJTE KOMENTÁR

*