Pôrod

Pôrodné bolesti môžete tíšiť viacerými spôsobmi

Vyberte si vhodné tíšenie pôrodnej bolesti

Pôrod vášho vytúženého bábätka sa blíži a vy uvažujete ako sa vyrovnáte s bolesťou, ktorej sa tak veľmi bojíte? Pôrodné bolesti môžete tíšiť viacerými spôsobmi, od vymožeností modernej medicíny až po alternatívne metódy. Záleží len na vašej zdravotnej kondícii, osobných preferenciách a priebehu pôrodu.

Ak ste zdravá, máte tehotenstvo bez komplikácií a váš lekár očakáva aj bezproblémový pôrod, môžete si vybrať z troch metód používaných na úľavu bolesti – farmakologických, nefarmakologických a psychologických. O všetkých sa bližšie a detailnejšie dozviete aj na našich predpôrodných kurzoch, ktorých cieľom je pomôcť vám prekonať strach z pôrodu, pripraviť vás na jeho priebeh, zvládnuť pôrodné bolesti, naučiť vás dojčiť a ako sa starať o bábätko a seba počas prvých dní po pôrode.

Farmakologické prístupy využívajú modernú medicínu

Dnes sa používa najčastejšie epidurálna analgézia (70-80%), ktorá má nevýhodu v tom, že ju môže aplikovať len anesteziológ, vyžaduje teda odborné vzdelanie pôrodníka a pôrodnej asistentky. Účinnosť však dosahuje až 90 %. Druhou rozšírenou metódou sú predovšetkým analgetiká, ich účinnosť je na úrovni 40 %, záleží najmä na správnom načasovaní aplikácie. Ostatné metódy, ako napríklad ENTONOX, sa používajú len výnimočne. Pri ošetrovaní pôrodných zranení sa používa lokálna a pudendálna anestézia.

Epidurálnu analgéziu využíva pri pôrode napríklad 50 % rodičiek vo Francúzsku, 23 % vo Veľkej Británii, 45 % v Kanade, v Čechách 15 %. Jej použitie prevažuje v ekonomicky vyspelých krajinách. Keby ju mohli využiť napríklad ženy v chudobných častiach Afriky, určite by tak urobili. Celkovú úľavu od bolesti počas prvých dvoch fáz pôrodu udáva až 85 – 95 % žien. Zlyhanie tejto metódy je zriedkavé.

Použitie farmakologického tlmenia bolesti pri pôrode vyvoláva v spoločnosti otázky o jej význame a hodnote. Časť populácie sa dožaduje intenzívneho tlmenia bolesti, druhá časť trvá na návrate k nefarmakologickým metódam a prirodzenému pôrodu. Otázka stojí tak, či ženy majú pôrodnú bolesť vnímať ako skúsenosť, ktorú by mali prijať alebo sa jej vyhnúť. Tí, čo preferujú nefarmakologické miernenie bolesti tvrdia, že bolesť je prirodzená súčasť pôrodu a vedomá spolupráca rodičky pri pôrode je dôležitá. Súčasné generácie matiek zároveň odhaľujú efektívnosť farmakologického tíšenia bolesti, pôrodnú bolesť nemusíte nutne zažiť. Niekde sa príliš zdôrazňuje vysoká efektivita napríklad epidurálnej analgézie a nízka efektivita nefarmakologických prístupov. Značná časť rodičiek v ekonomicky vyspelých krajinách zrejme predpokladá, že moderná medicína by mala ženu zbaviť rizík, utrpenia a bolesti. Na druhej strane mnohí odborníci farmakologicky vedený pôrod spájajú s dehumanizáciou a stratou vlastného zmyslu pôrodu a bolesti. WHO odporúča uprednostňovať pri tíšení pôrodnej bolesti nefarmakologické postupy.

Nefarmakologické a psychologické metódy podporujú prirodzený pôrod

Patria medzi ne psychologické, alternatívna medicína (akupunktúra, akupresúra, homeopatia), manuálna, bioelektromagnetická, fyzikálna a alternatívna medikácia. Biomedicína sa zameriava najmä na somatickú zložku pôrodnej bolesti, psychologické techniky ovplyvňujú najmä emočnú, kognitívnu a behaviorálnu zložku. Psychologická analgézia využíva napríklad predpôrodnú prípravu, podporu partnera, podporu a empatiu zdravotníkov, placebo, bezpečné prostredie a rôzne druhy psychoterapie.

Kombinujte viaceré techniky podľa svojich preferencií

Na zvládnutie emočných ťažkostí, stresu a na zvýšenie sebadôvery rodičky sú efektívne techniky kogintívno behaviorálnej terapie. Vychádza z predpokladu, že rodička nereaguje priamo na podnety z okolia, ale na ich vnímanie. Nie je to teda podnet, napríklad sťahy v brušku, čo vyvoláva určité správanie, napríklad krik, únik, útek, ale význam, ktorý rodička tomuto podnetu prisúdi, napríklad „niečo je zle, zomriem“. Tento význam následne vedie k napätiu a zvýšeniu pôrodnej bolesti. Takáto terapia sa odporúča najmä ženám trpiacim zvýšenou úzkosťou, strachom z pôrodu a bolesti, či inými závažnými emočnými problémami.

Psychoterapia má za cieľ naučiť tehotnú ženu vidieť problém z iného uhla pohľadu (sebareflexia) a zmeniť postupy spojené s daným problémom. Techniky, ktoré odborníci používajú, sú edukácia, sebainštruktáž, imaginácia, modelovanie a hranie rolí, riešenie problémov. Cieľom je odvrátiť pozornosť od bolesti a znížiť úzkosť a strach. Napríklad žena, ktorá má sklon k príliš negatívnym myšlienkam (Tá bolesť bude strašná, ja to nezvládnem, nevydržím…) môže vyťažiť veľa z techniky kognitívnej reštrukturalizácie, vďaka ktorej sa naučí identifikovať a meniť negatívne myšlienky. Alebo žene, ktorá reaguje na stres zvýšenou úzkosťou, svalovým napätím a bolesťou, môže pomôcť edukácia, relaxácia, imaginácia, či jóga, meditácia.

Hypnóza vyžaduje pozitívny vzťah a dobrú spoluprácu medzi rodičkou a hypnoterapeutom, čas, koncentráciu, odhodlanie k učeniu novej techniky a vieru rodičky vo vlastnú vnútornú silu. Nie vždy však smie byť hypnoterapeut v pôrodnej sále.

Kognitívna intervencia zmierňuje neistotu a odvádza pozornosť od bolesti tak, že sa na ňu nezameriava. Najčastejšie sa využívajú techniky odvracania pozornosti pasívne, napríklad sledovaním TV, počúvaním hudby a relaxačných metód. Iná možnosť je sústrediť sa na konkrétnu vec, popis vecí v miestnosti, premietanie príjemných scenárov. Odvrátenie pozornosti pomáha krátkodobo zvládať bolesť a má úľavový efekt. Čím viac sa musí rodička sústrediť, tým vyššia je úľava od bolesti. Čím lepšie dokáže odvrátiť pozornosť, tým je táto technika efektívnejšia.

Základ je kvalitná príprava na pôrod

Predpôrodná príprava vychádza z metód prirodzeného pôrodu. Zameriava sa na význam prežitku pôrodu, edukáciu o pôrode, prípravou na starostlivosť o dieťa a rodičovstvo, nadviazanie väzby s bábätkom, získanie kontroly nad strachom z pôrodu a bolesti, prípravu na možné operačné ukončenie pôrodu či možné komplikácie a na možnosti analgézie a nefarmakologických prístupov. Keď si vyberáte vhodný kurz, zamerajte sa najmä na jeho obsah, kvalitu a odbornosť prednášajúceho lektora. Edukácia, dostatok informácií, metódy ako zvládnuť pôrod a pôrodné bolesti, nácvik relaxačných techník znižujú špecifické obavy i všeobecnú úzkosť prvorodičiek. Zároveň si zvýšite sebaistotu a zíkate presvedčenie, že ste schopná pôrod a bolesť zvládnuť, čo znamená, že sa u vás zvyšuje aj šanca na spokojnosť s pôrodom.

Spracované podľa: Psychologie v perinatální péči, Lea Takács, Daniela Sobotková, Lenka Šulová a kol., Grada Publishing., 2015

ZDIELAŤ
PODOBNÉ ČLÁNKY
Pôrodné polohy, ich plusy a mínusy
Príprava na pôrod: Ako si napísať pôrodný plán
Príprava na pôrod #3: Pôrodný plán
nieSOM pôrodná asistentka

PRIDAJTE KOMENTÁR

*